Edukacja techniczno-informatyczna

Zostań inżynierem!

Dowiedz się więcej

Edukacja Techniczno-Informatyczna

Celem kształcenia na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna jest dostarczenie wiedzy z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających podjęcie pracy zawodowej jako inżynier systemów informatyczno-technicznych w przedsiębiorstwach, instytucjach oraz własnej działalności gospodarczej świadczącej różnego rodzaju usługi informatyczne z zakresu projektowania, eksploatacji, konserwacji i obsługi przemysłowych systemów informatycznych.

Kliknij, aby rozszerzyć opis.

Zdobądź doświadczenie zawodowe

Realizację powyższego celu zabezpiecza opracowany program studiów dla kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna, który przewiduje duży stopnień indywidualizacji i elastyczności względem współczesnego rynku pracy, a student – poprzez praktyki zawodowe, realizowane w okresie studiów – ma możliwość uzyskania wymaganego doświadczenia zawodowego przed podjęciem stałej pracy.

Stabilne zatrudnienie

Po pierwszym roku przewiduje się stopniowe przechodzenie studentów kształconych w salach i laboratoriach uczelni do firm, gdzie będą odbywać praktykę zawodową. Jest to około 2-letni „okres początkowy” w karierze zawodowej studenta, prowadzący do stabilizacji zatrudnienia absolwenta kierunku już jako inżyniera, który zna i potrafi zabezpieczyć funkcjonowanie systemów informatyczno-technicznych przedsiębiorstw i instytucji w których podejmie pracę.

Przyjmuje się założenie, że celem praktyk zawodowych będzie kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania oraz poszerzenie znajomości języków obcych.

Rozszerzony program praktyk

Rozszerzony 6-miesięczny program praktyk, oparty o szeroki zakres współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami, to kolejne atuty kształcenia na kierunku, a jednym z elementów współpracy z przedsiębiorstwami jest możliwość podjęcia pracy zgodnie z podpisaną umową oraz możliwość napisania pracy inżynierskiej przy wsparciu specjalistycznym i logistycznym przedsiębiorstwa.

Program studiów

Zakładane dla programu studiów cele osiągane są poprzez właściwy dobór przedmiotów, podczas których studenci biorą udział w wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach, projektach, seminariach i praktykach zawodowych ze zdecydowaną przewagą zajęć praktycznych.

W programie studiów, na realizację programu uczenia się przewidziano 3445 godzin, a w tym:

 • 2175 godzin z bezpośrednim udziałem kadry dydaktycznej kierunku ETI,
 • 960 godzin przeznaczono na praktyki zawodowe,
 • 280 godzin na napisanie przez studenta pracy inżynierskiej.

W ramach 2175 godzin z bezpośrednim udziałem kadry dydaktycznej uczelni przewidziano:

 • wykłady – 885 godzin, ćwiczenia – 345, laboratoria – 780, projekty i praktyki
 • zawodowe – 1065, seminaria – 90
 • ćwiczenia – 345 godzin,
 • laboratoria – 780 godzin,
 • projekty i praktyki zawodowe – 1065 godzin,
 • seminaria – 90 godzin.

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie w określonym terminie pracy dyplomowej (inżynierskiej) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego. Przystąpienie do egzaminu dyplomowego uwarunkowane jest uzyskaniem zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyki przewidzianej w planie studiów, uzyskaniem wymaganej ilości punktów ECTS oraz pozytywnych ocen za pracę dyplomową.

Interesariusze i Partnerzy Biznesowi

Interesariusze zewnętrzni wspierają proces dydaktyczny realizowany na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.   Studenci kierunku Edukacji techniczno-informatycznej już w trakcie studiów, w ramach praktyk zawodowych, mają możliwość weryfikowania zgodności potrzeb a także wymagań rynku pracy z umiejętnościami oraz kompetencjami zdobywanymi podczas studiowania. Poznanie opinii interesariuszy zewnętrznych nt. programów kształcenia, jak również przebiegu praktyk zawodowych stanowi cenną wiedzę zapewniającą pomoc w praktycznej realizacji procesu dydaktycznego, w trosce o jego zgodność z wymogami współczesnego rynku pracy.

Za te ważne wskazówki bardzo serdecznie dziękujemy!

Rozszerzony program praktyk

Wybrane placówki, w których studenci kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna odbywali praktyki.

 • PMP Group Sp. Z o.o. z ul. Fabryczna 1 58-560 Jelenia Góra
 • WEPA z Piechowic, ul. Pakoszwska 18 58-573 Piechowice
 • CPU ZETO spółka z o. o. w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra Powstańców Wielkopolskich
 • „ELEKTROMONT” S.A. 58-500 Jelenia Góra Ludwika Waryńskiego 18
 • Ładziński Zakłady Metalowe 58-500 Jelenia Góra, Waryńskiego 10
 • CodeTwo Sp. z o.o. Sp. K 58-500 Jelenia Góra Wolności 16
 • Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska, 58-500 Jelenia Góra, Bankowa 27
 • INFORMER IT Solutions 58-500 Jelenia Góra ul. Wolności 66
 • Agencja Reklamy i Promocji „DAMI” Sp. zo.o. 58-500-Jelenia Góra, Kilińskiego 4,
 • Int 64 Sp. z o.o Spółka Komandytowa 58-500 Jelenia Góra Waryńskiego 10, Białożyt Marek,
 • Web INnovative Sofware sp.z o.o., z siedzibą przy ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław Prezes Zarządu Andrzej Łazarowicz
 • DWS Draexlmaier ul. Spółdzielcza 45 58-500 Jelenia Góra
 • MAT Z i P Górscy Spółka Jawna Jelenia Góra, ul. Graniczna 36A, Górski Mikołaj
 • SSG Insight Technologies Limited Oddział w Polsce, Jelenia Góra, Górna 10 – 11, Żurek Artur
 • Jelenia Plast Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 47 58-500 Jelenia Góra

Szczegółowe cele praktyk zawodowych obejmują:

 • pogłębienie i poszerzenie umiejętności zdobytych przez studenta w czasie studiów i nabycie nowych umiejętności poprzez praktyczne rozwiązywanie rzeczywistych zadań zawodowych,
 • nabycie umiejętności i zachowań potrzebnych w środowisku pracy, takich jak; praca w zespole, należyty stosunek do pracy i innych współuczestników, z którymi praca jest wykonywana,
 • zapoznanie praktykantów z organizacją, funkcjonowaniem, wyposażeniem technicznym i technologicznym zakładów pracy lub instytucji i zastosowanymi systemami informatycznymi w analizie i przetwarzaniu danych, sterowania procesem produkcyjnym, zabezpieczeniu danych i systemów, zasad archiwizacji i zapewnienia stabilności systemu informatycznego,
 • zapoznanie z rzeczywistymi zadaniami inżynierskimi, realizowanymi na rzecz prowadzonej przez firmę działalności produkcyjnej, wdrożenia nowych technologii oraz nowych rozwiązań technicznych,
 • poznanie środowiska zawodowego, zasad etyki zawodowej, holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do osób, w procesie realizacji praktyk zawodowych.

Program praktyk zawodowych dla studentów kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest częścią programu studiów, ukierunkowany na zdobywanie przez studenta umiejętności praktycznych, dostosowanych do potrzeb współczesnego rynku pracy, z obszaru techniczno-informatycznego. Powinno to być przedsiębiorstwo lub instytucja, w którym przyszły absolwent kierunku Edukacja techniczno-informatyczna będzie mógł łączyć nowoczesną wiedzę techniczną z informatyką oraz typowymi umiejętnościami inżynierskimi.

Miejscami tymi powinny być:

instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub zajmujące się serwisowaniem sprzętu komputerowego,
różnego rodzaju gałęzie przemysłu, przedsiębiorstwa; energetyki, kontroli, handlowe i usługowe, urzędy administracji publicznej, szkoły oraz instytucje użytku publicznego w których procesy zarządzania, produkcji, projektowania, usług i edukacji, wspomagane są komputerowo z szerokim wykorzystaniem różnego rodzaju narzędzi informatycznych, Internetu, infrastruktury, multimediów, baz danych, itp.

Wybór przedsiębiorstwa, w którym odbywana będzie praktyka należy do studenta. Student może dokonać wyboru spośród krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, działających w branży gospodarki związanej tematycznie z kierunkiem. Student może również dokonać wyboru przedsiębiorstwa z listy firm, które nawiązały formalną współpracę (poprzez podpisanie umowy) z kierunkiem Edukacja Techniczno-Informatyczna i zobowiązały się do umożliwienia studentom odbycia praktyk. Wykaz firm jest dostępny w zakładce „Interesariusze i Partnerzy Biznesowi”

Kontynuuj rozwój po studiach

Ukończenie studiów i zdobycie tytułu inżyniera nie zamyka dalszego rozwoju absolwenta. Zakres pozyskanej wiedzy oraz umiejętności w czasie studiów, umożliwiają absolwentowi podjęcie studiów drugiego stopnia oraz zdobycie dodatkowych certyfikowanych uprawnień umożliwiających użytkowanie nowoczesnych systemów i technologii informatycznych, znajdujących zastosowanie podczas zarządzania, jakością oraz bezpieczeństwem informatycznym.

Ramowy plan studiów inżynierskich

Kliknij, aby pobrać.

Kadra dydaktyczna

Bogdan Miedziński

Prof.dr hab.inż.

Jerzy Januszewicz

Doktor inżynier

Jerzy Pietruszewski

Doktor nauk technicznych

Eugeniusz Gronostaj

Magister inżynier

Tadeusz Lewandowski

Doktor inżynier

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba i kampusul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
E-mailrektorat@kpswjg.pl
Telefon75 645 33 00

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.