Filologia germańska – studia I stopnia

To studia rozwijające ciekawość świata i zmysł twórczy. Głównym atutem studiów na tym kierunku jest wszechstronność. Oprócz znajomości języka zdobywasz inne potrzebne kompetencje.

Studia na kierunku filologia o module specjalnościowym filologia germańska – język niemiecki w biznesie i turystyce mają Cię przygotować do pracy zawodowej w tych sektorach gospodarki i życia publicznego, które wymagają kompetencji interkulturowej, umożliwiającej mobilność transgraniczną. Jest to szczególnie ważne w regionie, który prowadzi na wielu płaszczyznach ożywioną współpracę z partnerami z Niemiec.

Czego nauczysz się, studiując filologię germańską?

Absolwent licencjackich studiów germanistycznych ma wiedzę o języku, literaturze i tradycji krajów niemieckojęzycznych i umiejętność poruszania się w przestrzeni kulturowej tych krajów, co w połączeniu z jego rodzimą kompetencją kulturową i językową, pozwoli realizować się w pracy zawodowej o różnym charakterze, w której niezbędne są kwalifikacje językowe i interkulturowe. Po studiach licencjackich filologia germańska – język niemiecki w biznesie i turystyce student zna niemiecki na poziomie C1 a dodatkowy języka obcy na poziomie B2.

Studenci uczą się również komunikatywności, umiejętności autoprezentacji oraz kompetencji interkulturowej. Rozumieją i stosują biznesowo-kulturowe kody właściwe dla niemieckiego obszaru językowego. Ma to szczególne znaczenie w kontekście polityki regionalnej realizowanej w UE, która wspiera i promuje współpracę regionów przygranicznych tak, aby w parze z pewną aktywnością gospodarczą i kulturalną przezwyciężać historyczne obciążenia i narodowe stereotypy.

Jaka praca po filologii germańskiej?

Absolwent kierunku filologia o module specjalnościowym filologia germańska – język niemiecki w biznesie i turystyce znajdzie zatrudnienie w:

  • instytucjach i podmiotach gospodarczych, działających w ramach współpracy transgranicznej między Polską i Republiką Federalną Niemiec
  • placówkach kultury,
  • instytucjach samorządu lokalnego,
  • biurach i organizacjach turystycznych,
  • w działalności uzdrowiskowej,
  • w czasopismach i nowych mediach,
  • w organizacjach pozarządowych,
  • w małych i średnich przedsiębiorstwach
  • oraz wszędzie tam, gdzie niezbędne są filologiczne umiejętności i interkulturowe kompetencje.

Specjalność: filologia germańska – język niemiecki w biznesie i turystyce

Według portalu ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów) w czołówce najlepiej zarabiających filologów są filologowie szwedzcy, francuscy, angielscy, niderlandzcy i germańscy!

Jaki powinien być przyszły filolog? Otwarty, ciekawy świata, gotowy poznawać nowych ludzi i nowe kultury.

Zdobądź wykształcenie, ZOSTAŃ FILOLOGIEM!

Rozwijaj się i studiuj w Karkonoskiej!

Leave a Comment

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba i kampusul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
E-mailrektorat@kpswjg.pl
Telefon75 645 33 00

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.