Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze wśród Uczelni Liderów!

Dnia 2 lipca 2021 roku w Warszawie w Hotelu Sheraton Grand Warsaw odbyła się uroczysta gala wręczenia Certyfikatów Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego „Uczelnia Liderów”. W gali udział wzięły prof. ucz. Wioletta Palczewska Rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze oraz prof. ucz. Beata Telążka Prorektor KPSW.

Program „Uczelnia Liderów”, to konkurs jakości, w których oceniane są uczelnie i ich jednostki organizacyjne. Certyfikaty są dowodem wysokiej jakości kształcenia, które wyposaża absolwentów w kompetencje liderskie, realizując zadania dydaktyczne w sposób profesjonalny i efektywny, przekazując studentom wiedzę o wysokim poziomie użyteczności, kształtując przy tym umiejętności i kompetencje takie jak: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność w działaniu i zdolność do permanentnego rozwoju.

Certyfikat potwierdza, że Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze kształci absolwentów zgodnie z wymogami rynku pracy.

Doceniony został w ten sposób trud, jaki włożono w rozwój Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Karkonoska wyróżniona została również Certyfikatem Primus, który jest przyznawany jednostce organizacyjnej, która w procedurze certyfikacyjnej uzyskała najwyższą liczbę punktów.

od lewej: Prof. ucz. Wioletta Palczewska Rektor KPSW, prof. ucz. Beata Telążka Prorektor KPSW, Recznik Prasowy KPSW Krzysztof Wojtas
Statuetka za przyznane wyróżnienie PRIMUS

Leave a Comment

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba i kampusul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
E-mailrektorat@kpswjg.pl
Telefon75 645 33 00

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.