Zdalne nauczanie języków obcych w perspektywie nauczycieli, uczniów i studentów

Seminarium Online

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze zaprasza nauczycieli języków obcych oraz studentów filologii angielskiej na seminarium online.

Zapisy

Spotkanie odbędzie się w formule online 20 stycznia 2021 r. w godzinach 15:00-17:00 na platformie Microsoft Teams.

KliknijFormularz zgłoszeniowy

Liczba miejsc organiczona

Udział jest bezpłatny. Informacje dotyczące dołączenia do seminarium online zostaną wysłane na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Liczba miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w wydarzeniu, wystawione przez Karkonoską Państwowa Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze.

Prelegenci

Anna Michońska-Stadnik
Prof. zw. dr hab. Anna Michońska-Stadnik

Anglistka, członek International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL), Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Victoria University of Manchester. Autorka lub współautorka ponad 70 artykułów naukowych i sześciu książek. Zainteresowania naukowe: językoznawstwo, w szczególności teorie przyswajania/uczenia się języków obcych, uwarunkowania sukcesu w nabywaniu języka drugiego/obcego, kształcenie nauczycieli języków obcych.

Sradomska - zdjęcie
Dr Katarzyna Sradomska

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa stosowanego, edukator z zakresu nauczania dorosłych i nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji. Systematycznie współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, przeprowadzając szkolenia egzaminatorów, przewodnicząc komisjom egzaminacyjnym na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Współpracuje z instytucjami kształcącymi i doskonalącymi nauczycieli, szkołami oraz wydawnictwami materiałów anglojęzycznych.

Marcelina Szewczuk-Sadowska
Dr Marcelina Szewczuk-Sadowska

Absolwentka UAM w Poznaniu, stypendystka miasta Kilonia na Uniwersytecie im. Christiana Albrechta w Kilonii (Niemcy), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, członek PZNJN (Polski Związek Nauczycieli Języka Niemieckiego), tłumacz, współpracuje z uczelniami we Wrocławiu.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba i kampusul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
E-mailrektorat@kpswjg.pl
Telefon75 645 33 00

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.