Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

To nowoczesne zaplecze dydaktyczne Karkonoskiej jest repliką warunków szpitalnych. Zamiast pacjentów znajdują się w nich manekiny naszpikowane elektroniką, tzw. FANTOMY!

Głównym zadaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej jest trening zespołów pielęgniarskich na wielu poziomach i specjalizacjach świadczenia opieki medycznej – począwszy od wstępnej oceny pacjenta, poprzez wykonywanie niezbędnych procedur pielęgniarskich. Rozwiązanie takie prowadzi „pacjenta” przez symulowany system opieki zdrowotnej, a także umożliwia obiektywną weryfikację nabywanych umiejętności. Kształcenie praktyczne z wykorzystaniem symulacji medycznej oparte jest na odtworzeniu konkretnej sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej. Studenci nabywają tu nie tylko umiejętności praktyczne, ale również kompetencje społeczne.

MCSM to:

 • Sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności
 • Sala wyposażona jest w wysokiej klasy symulatory: dorosłego  pacjenta z modelem fizjologicznym CAE Apollo (wersja Prehospital), dziecka CAE PediaSIM i niemowlęcia CAE BabySIM. W Sali znajdują się dwa łóżka intensywnej terapii, wózek reanimacyjny z wyposażeniem, inkubator otwarty oraz defibrylator manualny z funkcją AED. Wyposażenie Sali uzupełniają most i panel medyczny z doprowadzonymi instalacjami gazów medycznych. Całość wyposażenie uzupełniają pompa infuzyjna strzykawkowa, pompa infuzyjna objętościowa, respirator i ssak próżniowy oraz zestaw drobnego sprzętu medycznego.
  Sala umiejętności technicznych niskiej wierności
 • Sala umiejętności technicznych przeznaczona dla studentów pielęgniarstwa.
  Wyposażona jest w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z wykorzystaniem trenażerów prostych i zaawansowanych. Wyposażenie sali stanowią: pielęgnacyjny fantom noworodka, fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego, fantom wcześniaka. Sala wyposażona jest również w trenażery: nauki zabezpieczania dróg oddechowym (dorosły, dziecko, niemowlę), dostępu do naczyniowego obwodowego, dostępu doszpikowego, iniekcji domięśniowych, iniekcji śródskórnych, cewnikowania pęcherza, badania gruczołu piersiowego, konikotomii. Całość uzupełniają modele pielęgnacji: stomii, ran, ran odleżynowych, zakładania zgłębnika oraz zestaw drobnego sprzętu medycznego.
 • Sala umiejętności pielęgniarskich pośredniej
  Wyposażenie sali zapewnia warunki do realizacji ćwiczeń z zakresu podstaw pielęgniarstwa i badań fizykalnych. Sala wyposażona jest w profesjonalne szpitalne łóżka ortopedyczne, specjalistyczne szpitalne łóżko z przechyłami bocznymi, panel medyczny nadłóżkowy z doprowadzonymi wybranymi mediami, zestaw do nauki przemieszczania pacjentów, wózek inwalidzki. Wyposażenie sali stanowi również zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego CAE Juno w wersji COMPLETE oraz zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego. Dodatkowym wyposażeniem są: stanowisko do iniekcji, aparat EKG, zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej, wózek reanimacyjny z wyposażeniem, wózek transportowy, zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów, ssak elektryczny oraz zestaw drobnego sprzętu medycznego.
 • Sala symulacji z zakresu ALS (Advanced Life Support) /BLS (Basic Life Support)
 • Sala wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy. Sala wyposażona jest między innymi w zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej CAE Ares oraz zaawansowane fantomy PALS dziecka i niemowlęcia. Dodatkowym wyposażeniem są fantomy BLS dorosłego, dziecka i niemowlęcia. W Sali znajduje się również defibrylator manualny z funkcją AED oraz defibrylator automatyczny – treningowy AED.  Całość wyposażenie uzupełniają plecak ratowniczy z wyposażeniem oraz zestaw drobnego sprzętu medycznego.
 • Sala debriefingu
 • Sala wyposażona jest w zestaw sprzętu multimedialnego (komputer + tablica/ekran interaktywny 65”) umożliwiający prowadzenie briefingu/debriefingu.
 • Sala egzaminacyjna OSCE
 • Sala przeznaczona m.in. do nauki umiejętności badań fizykalnych, wywiadu z pacjentem, komunikacji oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego OSCE (Objective Structured Clinical Examination) metodą symulacji medycznych. W MCSM oprócz zajęć dydaktycznych będą organizowane standaryzowane egzaminy kliniczne OSCE. Sala wyposażona jest w stanowisko komputerowe, system audio-video, kozetkę lekarską, lampę zabiegową, zestaw drobnego sprzętu medycznego.
Regulamin: http://www.kpswjg.pl/public/files/8227.pdf

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba i kampusul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
E-mailrektorat@kpswjg.pl
Telefon75 645 33 00

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.