Sukces KPSW i szkoły z Trutnova

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze wraz z Wyższą i Średnią Szkołą Medyczną i Akademią Biznesu z Trutnova jako partnerem wiodącym, wspólnie otrzymały dofinansowanie w wysokości 115 122,80 Euro na realizację projektu Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 Przekraczamy granice, oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności. Nasz wspólny projekt zajął 5 miejsce w rankingu 22 projektów zgłoszonych w naborze konkursowym i został rekomendowany do dofinansowania bez żadnych warunków. Pełna lista projektów ocenionych przez Komitet Monitorujący na posiedzeniu 09 czerwca 2021 znajduje się na stronie internetowej: https://pl.cz-pl.eu/komitet-monitorujcy (lista projektów OP4).

Przedsięwzięcie zakłada utworzenie polsko-czeskiej platformy internetowej w okresie od września 2021 do sierpnia 2023. Znajdą się na niej materiały ważne dla szkół w regionie transgranicznym. Będą to m.in. zapisy ze spotkań online nauczycieli i kierownictwa szkół, w tym przykłady dobrych praktyk w zarządzaniu kryzysowym szkołami, nagrania wykładów na różne tematy, prowadzonych przez ekspertów oraz filmy ukazujące ciekawe aspekty pracy w wybranych instytucjach euroregionalnych.

Istotnym praktycznym elementem projektu będzie doposażenie obu szkół w nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie konferencji i wykładów online.

W dniach 30 czerwca – 02 lipca 2021 w Trutnovie miało miejsce spotkanie przedstawicieli obu instytucji, o którym można przeczytać tutaj: http://wzz.kpswjg.pl/pl/aktualnosci/szkolenie-erasmus-w-republice-czeskiej

Leave a Comment

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba i kampusul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
E-mailrektorat@kpswjg.pl
Telefon75 645 33 00

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.