Anna Dzikomska-Kaczan

Doktor

Doktor. Praca pedagogiczna dr Anny Dzikomskiej-Kaczan to przede wszystkim ważne dla niej spotkania z ludźmi, których ceni i szanuje. Stara się zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania oraz budować takie relacje interpersonalne, które sprzyjają otwartej komunikacji i dobrej współpracy – zarówno w kontaktach indywidualnych jak i grupowych. Istotnym i nieco niestandardowym elementem w jej podejściu do zajęć dydaktycznych jest inspirowanie studentów do autorefleksji i świadomego wglądu w siebie.

Kocha swoją pracę, dzięki której może podzielić się z młodymi ludźmi swoją pasją do  aktywnego i autentycznego kreowania siebie oraz odkrywania i rozwijania własnego potencjału. Przyświeca jej idea, że tylko taki człowiek, który zna i rozumie siebie, jest w stanie  efektywnie wykorzystywać wiedzę pedagogiczną i swoje kompetencje zawodowe, by profesjonalnie, świadomie oraz z zaangażowaniem pomagać innym w ich całożyciowym procesie rozwoju

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba i kampusul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
E-mailrektorat@kpswjg.pl
Telefon75 645 33 00

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.