Barbara Żarowska

Doktor habilitowana

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności i Żywienia Człowieka Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Doktorat obroniła w 1995 roku na tym samym wydziale macierzystej Uczelni. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych, w dyscyplinie biotechnologia, w 2013 roku rozpoczęła pracę w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Swoją aktywność zawodową koncentruje głównie wokół roli mikroorganizmów w żywności, wykorzystaniu niekonwencjonalnych drożdży w procesach biotechnologicznych, a także badania interakcji między drobnoustrojami. Szczególnie interesuje ją  zjawisko killerowe u drożdży oraz możliwości jego wykorzystania w biologicznej ochronie roślin. Jest autorem 56 publikacji naukowych, 3 podręczników oraz 4 patentów.

W Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze pracuje od 2014 roku na stanowisku profesora wizytującego. W roku 2020 uzyskała certyfikat tutora.

Prowadzi zajęcia dla studentów kierunku dietetyka z przedmiotów: chemia żywności, biochemia żywności, mikrobiologia ogólna i żywności oraz metodologia badan doświadczalnych.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba i kampusul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
E-mailrektorat@kpswjg.pl
Telefon75 645 33 00

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.