Paweł Greń

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej

Autor książek Medialne obrazy wroga (współautor), Pamięć a media oraz Pytanie o pamięć. Relacje autobiograficzne więźniów obozów koncentracyjnych (współautor). Autor licznych publikacji, z których część ukazała się w języku angielskim i niemieckim.

Ukończył Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu. Uczestnik projektu badawczego „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne”, realizowanego przez konsorcjum naukowe Analiza Dyskursu i finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki).

Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień dotyczących pamięci, traumy i stereotypów.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba i kampusul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
E-mailrektorat@kpswjg.pl
Telefon75 645 33 00

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.