Eugeniusz Gronostaj

Magister inżynier

Studia magisterskie na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej WAT. Posiada duże praktyczne doświadczenie zawodowe z zakresu logistyki i zabezpieczenia działalności obsługowo-remontowej, obejmującej dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, (chemicznej, materiałowej, automatyki, elektroniki i elektrotechniki, informatyki technicznej), kierując przy tym zespołami ludzkimi i organizując pracę zaplecza techniczno-obsługowego. W latach 1990 – 2020, jako wykładowca nabył dużego doświadczenia dydaktycznego, naukowego obejmującego współpracę z przemysłem.

Obecnie specjalizuje się w zakresie modelowania 3D, systemach wizualizacji danych oraz wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej. Specjalizując się w zakresie modelowania 3D, zajmuje się bezinwazyjnymi metodami badania historycznych zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miast z wykorzystaniem narzędzi komputerowych, wielokrotnie prezentując wyniki swoich prac podczas cyklicznych prelekcji dla mieszkańców miasta, studentów Jeleniogórskiej Akademii III wieku oraz w Roczniku Jeleniogórskim i zeszytach wydziału. Jest administratorem strony internetowej udostępniającej materiały edukacyjne dla studentów i dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Od 45 lat aktywny sportowiec. Jako amator specjalizuje się grach zespołowych, biegach i biegach na orientację. Posiada uprawnienie sędziowskie i doświadczenie w zakresie organizacji zawodów sportowych z wykorzystaniem technik komputerowych. Jest autorem programu zajęć prowadzonych z dziećmi i młodzieżą w czasie roku szkolnego oraz ferii

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba i kampusul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
E-mailrektorat@kpswjg.pl
Telefon75 645 33 00

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.