Małgorzata Łasek–Dowiat

Pedagog specjalny

Pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta, kynoterapeuta pracujący z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia, z osobami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym ze spektrum autyzmu, dostosowująca różne metody do możliwości swoich uczniów.

Wieloletni dyrektor, wicedyrektor, a także wizytator szkolnictwa specjalnego.

Praktyk poszukujący ustawicznie nowych rozwiązań w pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Działający kompleksowo na rzecz ucznia i jego rodziny w realizacji jego potrzeb, współpracujący z instytucjami działającymi na rzecz osoby niepełnosprawnej i jej rodziny.

Wielbicielka psów i kotów, z którymi realizuje zajęcia z zakresu kynoterapii i fenyloterapii.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba i kampusul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
E-mailrektorat@kpswjg.pl
Telefon75 645 33 00

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.