Adam Banaszkiewicz

Doktor nauk prawnych, doktor nauk politycznych

Specjalizacje dyplomowe: prawo administracyjne, stosunki międzynarodowe.

Zajmuje się teorią państwa, w ramach naukowej pasji zgłębiając przejawy jego działania w stosunkach zewnętrznych oraz w sferze wewnętrznej. Zainteresowania: wpływ globalizacji na procesy zachodzące we współczesnym świecie, a także polski system prawny, ze szczególnym naciskiem położonym na prawo międzynarodowe (zwłaszcza prawo traktatów), prawo Unii Europejskiej, prawo administracyjne, prawo cywilne (przez wiele lat poświęcał uwagę zagadnieniu ze styku tych dwóch gałęzi prawa, jakim jest treść prawa własności oraz zakres rzeczywistych uprawnień właściciela nieruchomości gruntowej), prawo gospodarcze czy prawo podatkowe.

W ostatnim czasie do dziedzin zainteresowań dołączyły, z racji obowiązków dydaktycznych, m.in. prawo mediów, prawo oświatowe oraz prawo medyczne. Posiadając tytuł zawodowy radcy prawnego, udziela doraźnej pomocy prawnej poza ramami kancelarii oraz etatowego zatrudnienia.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba i kampusul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
E-mailrektorat@kpswjg.pl
Telefon75 645 33 00

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.