Rajmund Adamiec

prof. dr hab.
 • ANGIOLOG, DIABETOLOG, HIPERTENSJOLOG, NEFROLOG

1967 – 1973 studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu (obecny Uniwersytet Medyczny) ukończone z wyróżnieniem;
1976 – w toku przyspieszonego szkolenia uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu patomorfologii;
1978 – obronił pracę doktorską pt. „Ocena histomorfometryczna tkanki kostnej oraz zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych zachowawczo”;
1989 – uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy: „Ocena aktywności DNA-zależnych RNA polimeraz i Dezoksyrybonukleaz w limfocytach krwi obwodowej chorych na przewlekłą glomerulopatię oraz przewlekłą niewydolność nerek w różnych okresach terapii”;
1996 – z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł naukowy profesora;
1977 – otrzymał specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych (w 1981 specjalizacja II stopnia);

Jest też specjalistą w zakresie nefrologii (1993), angiologii (2003), hipertensjologii (2006) oraz diabetologii (2007);

1973 – 1975 Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu – asystent; 1975 – 1978 studia doktoranckie w Katedrze i Klinice Nefrologii Akademii Medycznej we Wrocławiu; 1978 – 1994 kontynuacja pracy w Katedrze i Klinice Nefrologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, początkowo na stanowisku starszego asystenta, od 1981 adiunkta, w 1989 był już doktorem habilitowanym, w 1990 objął stanowisko docenta;
1995 – 2001 został mianowany profesorem nadzwyczajnym AM we Wrocławiu;
1996 – objął funkcję kierownika w Katedrze i Klinice Angiologii, która w 2001 została przemianowana na Katedrę i Klinikę Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AM we Wrocławiu; powstał ośrodek zajmujący się diagnostyką i leczeniem współczesnych chorób cywilizacyjnych, wszystkie człony nazwy odzwierciedlają kierunek naukowy oraz dydaktyczny Kliniki, a także jej wysokospecjalistyczny profil działalności diagnostyczno-terapeutycznej; Ośrodek otrzymał akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie: chorób wewnętrznych, angiologii, diabetologii i hipertensjologii;
2002 – otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego AM we Wrocławiu;
1999 – 2005 Dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; przez 6 kadencji Członek Senatu Akademii Medycznej, przemianowanej na Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Autor i współautor ponad 800 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych;

V-ce Prezydent Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia;

ODZNACZENIA: Medal Komisji Edukacji Narodowej; Medal za Zasługi dla Ochrony Zdrowia; Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz inne;

CZŁONKOSTWA: Europejska Federacja Angiologii; liczne krajowe towarzystwa naukowe;

SUKCESY:

 1. Utworzenie Katedry i Kliniki Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii;
  2. Modułowe połączenie Kliniki z Kliniką Chirurgii Naczyniowej i Zakładem Radiologii Inwazyjnej w Uniwersytecki Ośrodek Chorób Naczyń na bazie Szpitala Klinicznego;
  3. Dynamiczny rozwój medycyny endowaskularnej w przewlekłym niedokrwieniu obwodowym i w nadciśnieniu naczyniowonerkowym;
  4. Grant genetyczny „Cukrzyca typu MODY na Dolnym Śląsku”;
  5. Trombofilia – aspekt kliniczny choroby i zasady diagnostyki;
  6. Kolagenozy oraz pierwotne i wtórne zapalenia naczyń;
  7. ANGIO-DIABETOLOGIA – wyzwania współczesnej medycyny: wiodąca specjalność wrocławska i jak dotąd jedyna w Polsce, cyklicznie odbywają się konferencje naukowo-szkoleniowe z tego zakresu;

Współpraca z Department of CardiovascularDiseases Mayo Clinic, USA oraz z Goethe University Frankfurt/Main i Instytutem Biologii Genu w Berlinie; LS: angielski, niemiecki;

Hobby: muzyka poważna, pszczelarstwo (pochodzi z rodziny pszczelarzy);

Inne aktywności: Wojewódzki nadzór specjalistyczny dla angiologii i diabetologii; Członek Komisji Akredytacyjnej ds. Angiologii przy MZ;

Od wczesnych lat swojego życia interesował się medycyną.

Promotor – 21 rozpraw doktorskich, Opiekun – 2 habilitacji, Kierownik Kliniki: 1996-2019.
Od 2005 roku związany z KPSWJG.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba i kampusul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
E-mailrektorat@kpswjg.pl
Telefon75 645 33 00

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.