Rajmund Adamiec

prof. dr hab.

Specjalista w zakresie nefrologii (1993), angiologii (2003), hipertensjologii (2006) oraz diabetologii (2007) oraz I i II stopnia z chorób wewnętrznych.

W 2002 otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego AM we Wrocławiu. W latach 1999 – 2005 Dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; przez 6 kadencji Członek Senatu Akademii Medycznej, przemianowanej na Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Autor i współautor ponad 800 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych;

V-ce Prezydent Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia;

ODZNACZENIA: Medal Komisji Edukacji Narodowej; Medal za Zasługi dla Ochrony Zdrowia; Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz inne;

CZŁONKOSTWA: Europejska Federacja Angiologii; liczne krajowe towarzystwa naukowe;

SUKCESY:

  1. Utworzenie Katedry i Kliniki Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii;
  2. Modułowe połączenie Kliniki z Kliniką Chirurgii Naczyniowej i Zakładem Radiologii Inwazyjnej w Uniwersytecki Ośrodek Chorób Naczyń na bazie Szpitala Klinicznego;
  3. Dynamiczny rozwój medycyny endowaskularnej w przewlekłym niedokrwieniu obwodowym i w nadciśnieniu naczyniowonerkowym;
  4. Grant genetyczny „Cukrzyca typu MODY na Dolnym Śląsku”;
  5. Trombofilia – aspekt kliniczny choroby i zasady diagnostyki;
  6. Kolagenozy oraz pierwotne i wtórne zapalenia naczyń;
  7. ANGIO-DIABETOLOGIA – wyzwania współczesnej medycyny: wiodąca specjalność wrocławska i jak dotąd jedyna w Polsce, cyklicznie odbywają się konferencje naukowo-szkoleniowe z tego zakresu;

Współpraca z Department of Cardiovascular Diseases Mayo Clinic, USA oraz z Goethe University Frankfurt/Main i Instytutem Biologii Genu w Berlinie; LS: angielski, niemiecki;

Hobby: muzyka poważna, pszczelarstwo (pochodzi z rodziny pszczelarzy);

Inne aktywności: Wojewódzki nadzór specjalistyczny dla angiologii i diabetologii; Członek Komisji Akredytacyjnej ds. Angiologii przy MZ;

Promotor 21 rozpraw doktorskich Opiekun dwóch habilitacji Kierownik Kliniki: 1996-2019.

Od 2005 roku związany z KPSWJG.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba i kampusul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
E-mailrektorat@kpswjg.pl
Telefon75 645 33 00

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.