Tadeusz Lewandowski

Doktor inżynier

Adiunkt w Katedrze Nauk Informatyczno – Technicznych

 • Stopień naukowy: dr inż.
 • studia magisterskie na Wydziale Cybernetyki WAT ( tytuł magistra inżyniera cybernetyka w zakresie organizacji i projektowania systemów informatycznych);
 • studia na Podyplomowym Studium Zastosowań Informatyki w ASG WP;
 • doktorat w Akademii Sztabu Generalnego WP (praca doktorska z zakresu zastosowania symulacji komputerowej do modelowania działania przeciwnika powietrznego);

Obszary nauki wymagające zastosowania:

 • analizy systemowej,
 • modelowania matematycznego,
 • symulacji komputerowej,
 • projektowania systemów informatycznych,
 • doskonalenia procesu zarządzania i kształcenia uczelni (zwłaszcza z wykorzystaniem informatyki),
 • bezpieczeństwa informatycznego.
 • 10 oryginalnych prac twórczych,
 • 5 publikacji w periodykach,
 • 2 uczelniane skrypty,
 • 16 artykułów w zeszytach naukowych i materiałach konferencyjnych.

2010 – 2015 – jako wykładowca, a następnie kierownik Zakładu Inżynierii Bezpieczeństwa KPSW oraz kierownik studiów podyplomowych w KPSW:

 • zajęcia ze studentami dziennych studiów IB z monitorowania i modelowania zagrożeń, oceny ryzyka, systemów bezpieczeństwa, inżynierii bezpieczeństwa technicznego, bezpieczeństwa i ochrony informacji ;
 • zajęcia ze słuchaczami podyplomowych studiów Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i bhp;
 • zajęcia ze studentami dziennych i popołudniowych studiów WNHiS z technologii informacyjnej;

2015 – 2020 jako adiunkt, prorektor KPSW:

 • zajęcia ze studentami dziennych studiów ETI z podstaw informatyki oraz programowania komputerów
 • zajęcia ze studentami dziennych studiów WNHiS i WNMiT z technologii informacyjnej;

 

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba i kampusul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
E-mailrektorat@kpswjg.pl
Telefon75 645 33 00

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.