Urszula Supińska

Doktor nauk o kulturze fizycznej
  • Dziedzina: pedagogika wychowania fizycznego.
  • 1995, AWF Wrocław. Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego.
  • Temat pracy doktorskiej: Postawy wobec kultury fizycznej młodzieży kończącej edukację w liceach ogólnokształcących, Studia i diagnoza (ocena pracy –  bdb z  wyróżnieniem).
  • Podyplomowe studia trenerskie, Trener II klasy, piłka siatkowa, AWF Katowice (rok 1981),
  • Kurs kinezjologii edukacyjnej (współpraca obu półkul mózgowych) zakresie I i II stopnia (certyfikaty), 1998, 1999.
  • Panel dyskusyjny  – podsumowanie projektu „Nowa jakość Praktyk Pedagogicznych II”, Wrocław, wrzesień,  2015

Zainteresowania naukowe: postawy wobec kultury fizycznej i ich kształtowanie młodzieży i dorosłych w różnym wieku, samopoznanie, samokontrola, samoocena, samorozwój osobowościowy i zawodowy w czasie całożyciowej samorealizacji i spełnianiu się w życiu.

Przedmioty prowadzone:

Propedeutyka kultury fizycznej ( I rok, I semestr)

Podstawy dydaktyki, (II rok, IV semestr)

Dydaktyka wychowania fizycznego na pierwszym i drugim poziomie edukacyjnym  (III rok, V i VI semestr) .

Dorobek:

Czynny udział w międzynarodowych i ogólnopolskich: czynny udział w ogólnokrajowej i międzynarodowej  konferencji Edukacja Jutra Zakopane w latach 2002-2010.

Czynny udział w międzynarodowej konferencji, Dydaktyka Wychowana Fizycznego w Olejnicy w latach 1982-2012.

Współautorka dzienników praktyk dla klas I-III, IV-VIII we Wrocławiu i autorka oraz korekty dzienników praktyk I-III, IV-VI, VII-VIII w Jeleniej Górze.

U.Supińska, M. Kübler, Kontrola i ocena w wychowaniu fizycznym – model oceny wspierającej, „Chowanna” 2016, T 2 /47, ISSN 0137-706X (wersja drukowana).

Nowatorskie i autorskie realizacje programów prowadzonych przedmiotów (m.in. diagnoza, kontrola i ocena, samokontrola i samoocena), bieżące korekty w kierunku zajęć warsztatowych.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba i kampusul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
E-mailrektorat@kpswjg.pl
Telefon75 645 33 00

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.