Wiktor Dżygóra

Doktor nauk przyrodniczych

W Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej pracuję od 1998 r. Studia magisterskie i doktoranckie ukończyłem w 1981 r. w Krakowie.

Jestem doktorem nauk przyrodniczych z dość bogatą biografią zawodową, bowiem pracowałem z młodzieżą na różnych poziomach edukacyjnych, jak i studentami w szkołach wyższych, np. WSP w Zielonej Górze, Filii w Jeleniej Górze, WSP w Zielonej Górze, Filii w Bolesławcu, Kolegium Nauczycielskim w Jeleniej Górze, Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy, a także PAN Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska w Dziekanowie Leśnym.

Pracując na Uczelni, jednocześnie kontynuowałem pracę jako konsultant i kierownik Pracowni Matematyczno-Przyrodniczej w DODN we Wrocławiu.  Kierowałem pracami związanymi z wdrażaniem Nowej Matury. Przewodniczyłem I Nowym Maturom w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Jeleniej Górze.

Jako rzeczoznawca z list MEN-u (lista aktualna) zrecenzowałem/zaopiniowałem wiele podręczników szkolnych skorelowanych z podstawami programowymi, jak i środków dydaktycznych począwszy od szkoły podstawowej, poprzez gimnazja aż po licea zawodowe i ogólnokształcące.

Już w pierwszym roku pracy w KPSW projektowałem, organizowałem i realizowałem wiele przedsięwzięć edukacyjnych, np.:  międzyuczelniane 275 – godzinne  studia podyplomowych ph. „Ekologia i ochrona środowiska – aspekty ekonomiczno-prawne i przyrodnicze z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych”, czy 270-godzinne kwalifikacyjne   studia podyplomoweph.: „Nauczanie bloku przyrodniczego z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych w klasach IV – VI szkoły podstawowej”. Opracowany przeze mnie projekt został wysoko oceniony przez MEN i Uczelnia otrzymała 3-letni GRANT.

Współtworzyłem wraz z powołanym zespołem nowy kierunek studiów w naszej Uczelni, tj. DIETETYKĘ, który cieszy się dużym powodzeniem.

Aktywnie uczestniczyłem w międzynarodowych sympozjach (referaty, publikacje) organizowanych w Libercu w ramach współpracy międzyuczelnianej Polski, Niemiec i Czech (Euroregion Neisse).

W ramach  współpracy z instytucjami, samorządami lokalnymi oraz Związkiem Gmin Karkonoskich opracowałem i udostępniłem programy edukacyjne w zakresie ekologii dla społeczności lokalnych i szkół ph. „Ekologia i ochrona środowiska, gospodarka odpadami wraz z gospodarką wodno-ściekową”.

Jako pracownik dydaktyczny naszej Uczelni sukcesywnie wydaję podręczniki/skrypty, publikuję artykuły, uwzględniając najnowsze osiągnięcia nauki, które  skorelowane są z efektami kształcenia w ramach realizowanych treści programowych poszczególnych dziedzin.

Aktualnie  prowadzę zajęcia ze studentami różnych kierunków, realizując treści programowe takich przedmiotów jak: biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, biologia medyczna, genetyka, organizmy genetycznie modyfikowane, mikrobiologia z parazytologią, parazytologia, zdrowie publiczne i rośliny lecznicze w dietoterapii.

Zainteresowania: najnowsze, przełomowe osiągnięcia naukowe w zakresie wybranych dziedzin, muzyka, podróże…

Hobby: tenis ziemny, brydż, wędkarstwo…

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba i kampusul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
E-mailrektorat@kpswjg.pl
Telefon75 645 33 00

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.