Zdzisław Pólkowski

Doktor nauk ekonomicznych

Dr inż. Zdzisław Pólkowski jest profesorem UJW na Wydziale Nauk Technicznych oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu Erasmus + w Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. Od 2019 roku jest również adiunktem w Katedrze Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Od 2021 roku Zdzisław Pólkowski współpracuje z Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze. Ponadto jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Pitesti w Rumunii, WSG University w Bydgoszczy, ITS Gaziabad w Indiach oraz adiunktem na Uniwersytecie Marwadi w Indiach. Był dziekanem Wydziału Nauk Technicznych w latach 2009-2012 w UZZM w Lubinie.

Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ponadto jest  absolwentem studiów podyplomowych z zakresu systemów mikrokomputerowych w zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z informatyki w szkole na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Dodatkowo uzyskał tytuł inżyniera informatyki na Politechnice Zielonogórskiej. Opublikował ponad 120 artykułów w czasopismach, 25 w materiałach konferencyjnych, w tym ponad 50 artykułów w czasopismach indeksowanych w Web of Science, Scopus, IEEE.

Dr Pólkowski jest współredaktorem 5 książek, które zostały opublikowane w Springer i CRC Press Taylor & Francis. Jest członkiem komitetów naukowych wielu konferencji międzynarodowych oraz czasopism w Polsce, Indiach, Chinach, Iranie, Syrii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Turcji i Bułgarii. Jest także członkiem redakcji kilku czasopism i recenzentem w wielu czasopismach międzynarodowych. Jego obszar zainteresowań obejmuje IT w biznesie i administracji publicznej , handel elektroniczny, biznes oraz technologie edukacyjne. Wypromował ponad 40 magistrów i 70 inżynierów. Prowadzi zajęcia dydaktycze  zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Z powodzeniem zrealizował  jako kierownik naukowy projekt badawczy DIMBI finansowany przez Komisję Europejską. Jest również właścicielem konsultingowej  firmy informatycznej. Opracował wiele ekspertyz z zakresu informatyki i bezpieczeństwa informatycznego.

Hobby: podróże, języki obce oraz motoryzacja, w szczególności motocykle.

Strona internetowa: www.polkowski.edu.pl

ResearcherID: ABG-1682-2020
https://publons.com/researcher/4077848/zdzislaw-polkowski/

ORCID number: 0000-0002-0223-3057

https://orcid.org/0000-0002-0223-3057

Scopus number: 55928926600 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55928926600

Google Schoolar: Zdzislaw Polkowski

https://scholar.google.com/citations?user=jrC1HS4AAAAJ&hl=pl&oi=ao

dblp, computer science bibliography
https://dblp.org/pid/186/7437.html

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba i kampusul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
E-mailrektorat@kpswjg.pl
Telefon75 645 33 00

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.