Maciej Wowk

Maciej Wowk

DJ, prezenter radiowy

Wielokrotnie serwujący muzę min. na Sunrise With Ekwador, Future Sound Of Egypt (Aly & Fila) i Electrocity. Dzielący scenę z takimi gwiazdami jak: Blank & Jones, Marcel Woods, Aly & Fila, John O’Callaghan, Allen Watts, Arctic Moon, Mark Sherry, Roger…

Karol Morawski

Karol Morawski

Doktor nauk humanistycznych

Doktor nauk humanistycznych – kierunek filozofia. Wykładowca filozofii, etyki zawodowej oraz historii mediów w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Kanclerz Towarzystwa Bachelardowskiego Mythopoeia, współpracownik Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Filozofii Kultury UWr. Autor monografii: Dyskurs, hegemonia, demokracja. Analiza krytyczna…

Jacek Trembecki

Doktor

Katarzyna Janke

Katarzyna Janke

Dziennikarka Polsat i Polsat News

Dziennikarka Polsat i Polsat News, wykładowca w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej, prelegent, konferansjer, producent międzynarodowych eventów. Podczas 20 lat swojej pracy realizowała m.in. newsy, reportaże, wywiady. Praca z kamerą i mikrofonem podczas relacji „live” umożliwiła jej zdobycie bogatego warsztatu telewizyjnego,…

Adam Banaszkiewicz

Adam Banaszkiewicz

Doktor nauk prawnych, doktor nauk politycznych

Specjalizacje dyplomowe: prawo administracyjne, stosunki międzynarodowe. Zajmuje się teorią państwa, w ramach naukowej pasji zgłębiając przejawy jego działania w stosunkach zewnętrznych oraz w sferze wewnętrznej. Zainteresowania: wpływ globalizacji na procesy zachodzące we współczesnym świecie, a także polski system prawny, ze…

Paweł Greń

Paweł Greń

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej Autor książek Medialne obrazy wroga (współautor), Pamięć a media oraz Pytanie o pamięć. Relacje autobiograficzne więźniów obozów koncentracyjnych (współautor). Autor licznych publikacji, z których część ukazała się w języku…

Kamila Morawska

Kamila Morawska

Doktor nauk humanistycznych, specjalizacja: filozofia

Doktor nauk humanistycznych, specjalizacja: filozofia Sekretarz polskiego Towarzystwa Bachelardowskiego „Mythopoeia”, współpracowniczka Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Filozofii Kultury przy Uniwersytecie Wrocławskim, stypendystka rządu francuskiego (Université Jean Moulin Lyon III).Współautorka książki pt. „Gaston Bachelard i filozofie obrazu”. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na…

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba i kampusul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
E-mailrektorat@kpswjg.pl
Telefon75 645 33 00

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.