Elżbieta Zieja

Elżbieta Zieja

Doktor nauk humanistycznych

Kierownik Katedry Nauk Społecznych, doktor nauk humanistycznych, pedagog, wychowawca, terapeuta, zajmuje się także dziećmi i młodzieżą osieroconą w pieczy zastępczej. Posiada bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą trudną i z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Działa aktywnie w Stowarzyszeniu pomagającym…

Anna Dzikomska-Kaczan

Doktor. Praca pedagogiczna dr Anny Dzikomskiej-Kaczan to przede wszystkim ważne dla niej spotkania z ludźmi, których ceni i szanuje. Stara się zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania oraz budować takie relacje interpersonalne, które sprzyjają otwartej komunikacji i dobrej współpracy – zarówno…

Małgorzata Łasek–Dowiat

Małgorzata Łasek–Dowiat

Pedagog specjalny

Pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta, kynoterapeuta pracujący z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia, z osobami ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym ze spektrum autyzmu, dostosowująca różne metody do możliwości swoich uczniów. Wieloletni dyrektor, wicedyrektor, a także wizytator szkolnictwa…

Rafał Ksiądzyna

Rafał Ksiądzyna

Aktor, specjalista ds. wizerunku osób publicznych

Magister. W 2009 r. ukończył Państwową Wyższa Szkolę Teatralną, a rok później rozpoczął pracę w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze. Od czasów studenckich zajmuje się rozwojem w pracy głosem, najpierw pod okiem swojej mistrzyni Marii Kwiatkowskiej następnie samodzielnie zdobywając…

Jolanta Brejdak

Jolanta Brejdak

Pedagog, kurator sądowy

Magister. Praktyk, ukończyła resocjalizację na Uniwersytecie Gdańskim, Studia Podyplomowe na Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu pracy z młodzieżą o zaburzonym zachowaniu. Doświadczenie w pracy pedagoga, wieloletni zawodowy kurator sądowy, kierownik zespołu kuratorów sądowych do spraw rodzinnych i nieletnich .…

Beata Rynkiewicz

Beata Rynkiewicz

Doktor nauk humanistycznych

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, kwalifikacje z pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej. Nauczycielka dyplomowana i wychowawczyni z ponad dwudziestoletnim stażem. W swojej pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą wykorzystuje elementy terapii pedagogicznej, podejmuje działania z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji. Autorka…

Beata Świątek

Pedagog, psycholog, mediator, psychoterapeuta, wykładowca akademicki, założycielka Stowarzyszenia „Tomorrow”. Stowarzyszenie zrzesza specjalistów z różnych dziedzin (psychologów, prawników, pedagogów, ekonomistów itd.). Ma na celu udzielanie wielospecjalistycznej pomocy osobom, które chcą zmiany w swoim życiu. Współrealizatorka projektów profilaktycznych opartych na teorii twórczej…

Marek Heine

Marek Heine

Doktor habilitowany

Dr hab. Pedagog, prawnik, jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki efektywności postępowania resocjalizacyjnego, zwłaszcza realizowanego w warunkach środowiska otwartego. Prowadzi także badania nad zjawiskiem sieroctwa społecznego oraz kompetencjami zawodowymi pedagogów specjalnych.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba i kampusul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
E-mailrektorat@kpswjg.pl
Telefon75 645 33 00

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.