Beata Miedzińska

Beata Miedzińska

Psycholog

Doktor. Psychologia wiąże się nie tylko z zawodem dr Beaty Miedzińskiej, ale jest też jej pasją. Dzięki temu, że ukończyła kilka studiów podyplomowych (Szkoła pomagania rodzinie, Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami, Szkoła interwencji kryzysowej, Szkoła trenerów) uczy dorosłych…

Celina Witkowska

Wykładowca akademicki. Piastuje także urząd dyrektora Powiatowej Poradni Psychologicznej. Jako członek Rady Programowej Legnickiego Uniwersytetu III Wieku w Legnicy (CKZiU) uczestniczy w jej pracach. Ponadto ma swój wkład jako członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego przy Urzędzie Miasta Chojnowie. Sama jednak przyznaje,…

Elżbieta Zieja

Elżbieta Zieja

Pedagog, terapeuta

Doktor. Pedagog, wychowawca, terapeuta, wykładowca akademicki, zajmuje się także dziećmi i młodzieżą osieroconą w pieczy zastępczej. Posiada bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą trudną i z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Działa aktywnie w Stowarzyszeniu pomagającym opuszczonym dzieciom. Jest autorem…

Fryderyk Drejer

Fryderyk Drejer

Doktor nauk humanistycznych

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Jest nauczycielem akademickim posiadającym wieloletni staż zawodowy w uczelniach polskich i czeskich, w obszarze kształcenia nauczycieli i kadr oświatowych. Autor publikacji zwartych i artykułów o tematyce wychowania i edukacji.

Sebastian Kucia

Sebastian Kucia

Technik kryminalistyczny

mgr asp. sztab. Jest technikiem kryminalistycznym w Wydziale Kryminalnym KMP w Jeleniej Górze. Od ponad 15 lat zajmuje się badaniem śladów kryminalistycznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie oznaczania i identyfikowania śladów pozostawianych na miejscu przestępstwa.

Beata Sosulska-Baran

Beata Sosulska-Baran

Funkcjonariusz Wydziału Prewencji

mgr mł. asp. Funkcjonariusz Wydziału Prewencji. Zajmuje się prewencją kryminalną oraz profilaktyką społeczna. Aktywnie działa również w Stowarzyszeniach działających na rzecz społeczności lokalnej.

Monika Antoniewska

Monika Antoniewska

Funkcjonariusz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego

mgr mł. asp. Funkcjonariusz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze, prowadzi postępowania przygotowawcze przestępstw popełnianych na szkodę osób i instytucji.

Edyta Bagrowska

Edyta Bagrowska

Funkcjonariuszka policji

mgr podinsp. Od 24 lat jest funkcjonariuszem KMP w Jeleniej Górze. W swojej służbie w Policji zajmowała się przestępstwami gospodarczymi, czynami karalnymi osób nieletnich jak również pracą związana z reprezentowaniem na zewnątrz pracy funkcjonariuszy KMP w Jeleniej Górze.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Siedziba i kampusul. Lwówecka 18, Jelenia Góra
E-mailrektorat@kpswjg.pl
Telefon75 645 33 00

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze jest publiczną wyższą szkołą zawodową finansowaną przez dotację z budżetu Państwa, przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.